Tiểu sử Chùa Phật Quang Philadenphia_

Chùa Phật Quang được thành lập từ tháng 7 năm 2010. Chùa đã mua được ngôi giáo đường Lutheran xây từ năm 1868 với giá tiền 150,000.00 Mỹ kim. Chùa đã được Phật tử cho mượn một phần và đã trả cho Hội Lutheran xong. Chùa mua được với giá tương đối hạ, nhưng tiền tu bổ thì gấp hàng chục lần tiền mua.

Hoạt Động Phật Sự

Lễ Ngũ Bách Danh Lễ ngũ bách danh diễn ra ngày 16/10/2016 tại chùa Cao Linh

Phật Giáo & Đời sống

Đời người như chiếc lá Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng khắp nghĩa trang, tôi nghĩ về mùa thu, nghĩ về đời người và chiếc lá. Màu vàng của lá, màu úa của cỏ, nắng nhạt gió chiều là hình ảnh đặc trưng của mùa thu. Mùa “chịu tang” của những chiếc lá vàng.

Phật Giáo & Tuổi trẻ

Từ Quy y đến Quy y nhất thừa "Muốn được tự lợi và lợi tha cho tất cả, muốn mong cầu có đạo lý để dẫn đường cho thế gian, thì phải nương tựa Phật, Pháp, Tăng; phải phát khởi tâm thực hành chánh tín, vì do tín tâm mà được quả báu tốt đẹp, vì do thực hành được tín hạnh cao quý, rộng lớn mà chứng được giới hạnh khó nghĩ bàn chứng được đạo lý tối thắng vô thượng."

Những Câu Chuyện Luân Hồi

Nghiệp hay định luật đạo đức Nhân quả Đức Phật trả lời vắn tắt: “Mỗi chúng sinh đều có nghiệp, nghiệp là sở hữu, là di sản, là nguyên nhân, là thân quyến, là chỗ nương tựa của nó. Nghiệp phân loại tất cả chúng sinh thành những tình trạng cao thấp.”

Tin Tức & Thời Sự

Bài phỏng vấn Thiền sư Thích Nhất Hạnh chấn động phương Tây Đừng nghĩ quá nhiều về việc phải làm ngay điều gì đó cho người khác - cần phải đặt vấn đề cuộc sống của bản thân mình lên trước. Cuộc sống của bạn phải an lành, phải vui vẻ, hạnh phúc. Khi đó bạn mới có thể hành động để tạo ra niềm vui và hạnh phúc.

Pháp Môn Niệm Phật

Ý nghĩa của 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây là tiếng phạn, nếu như theo ý nghĩa của mặt chữ mà dịch thì A dịch thành Vô, Di Đà dịch thành Lượng, Phật dịch thành Giác hoặc dịch thành Trí. Dịch hoàn toàn qua ý nghĩa tiếng Trung Quốc là Vô Lượng Trí,

Phật Giáo Quốc Tế

Singapore: Triển lãm văn hóa Tây Tạng mừng sinh nhật đức Đạt Lai Lạt Ma Đến tham dự có vị khách đặc biệt là Ngài Eminence Garchen Rinpoche, cư sĩ Tashi Phuntsok, thư ký ủy ban thông tin và đối ngoại của chính phủ lưu vong Tây Tạng, Giám đốc Bảo tàng Tây Tạng, đảm trách phần thuyết minh cho cuộc triển lãm này.

Chùa Phật Quang USA

Add: 1001 South 4 th Street, Philadenphia, PA 1947

Tel: Thầy trụ trì * 714 856 4708 * 267 616 2608

Tel: Sư cô Đường gia Tuệ Đức: 714 856 4708 * 267 616 2608

E-mail: giacnghien77@gmail.com * Facebook: thichgiacnghien * Website: chuaphatquangusa.com